Què fem

L'ODHE sistematitza les violacions de drets polítics i socials per trure conclusions sobre tendències, tipus, actors, contextos on es produeixen. D'aquesta manera, l'Observatori es proposa construir recomanacions efectives que s'agrupin en un pla d'acció amb mecanismes concrets d'incidència per garantir la protecció dels drets humans.

L’ODHE analitza sectors industrials i empreses implicats de forma directa o indirecta en situacions de conflicte armat i ocupacions a la Mediterrània per identificar impactes en els drets humans, traçar responsabilitats i definir accions per prevenir les vulneracions, acabar amb la impunitat i assegurar la justicia reparativa de les comunitats afectades.

Tendències de l’impacte​.

Identifiquem i sistematitzem evidències de les afectacions i vulneracions de les activitats de les empreses sobre els drets humans de poblacions sota ocupació i/o conflicte armat a la regió Mediterrània.

Traçabilitat de la vulneració.

Anàlisi de les cadenes de subministrament i producció de les empreses per tal d’identificar on es produeixen vulneracions de DDHH.

Recerca aplicada.

A identificar tendències, tipus, actors, contextos on es produeixen les vulneracions de drets per part de les empreses i transformar les condicions que perpetuen aquestes situacions.

Incidència política​.

Generar propostes sòlides per reforçar el treball d’incidència política de la societat civil organitzada.

Confrontar complicitats​.

Dels sectors públics amb operacions econòmiques il·lícites i/o que vulnerin el dret internacional humanitari i els drets humans.

Generar narratives​.

Orientades a apropar la ciutadania les problemàtiques de la impunitat corporativa i generar una ciutadania globalment compromesa i una mobilització politicosocial.