El present document és part de la iniciativa “99,3% responsable” que aspira a millorar la protecció dels drets humans a través de la contractació pública a l’àmbit dels serveis i subministraments de seguretat. Aquest estudi sectorial complementa la “Guia d Compra...